Procesos

Processos es una metàfora sobre la ment humana, és a dir la nostra capacitat per a processar, conceptuar i generar informació. Després d'una foto translúcida de gran escala, s'amaga un sofisticat comptador alfanumèric que s'encén i s'apaga d'acord a una composició musical rítmica però irregular. Les pulsacions aleatòries dels comptadors representen la nostra activitat mental; el processament incessant d'informació amb temps diferents i a diferents velocitats que redefinim com el nostre pensament. Com éssers pensants, les nostres neurones mai descansen, igual que els comptadors de Processos.

Obra creada per i Josep Bofill
Agraïments M. Lloréns i I. Ospina
 Coldcreation Gallery, "Transhallucinogenetic", 02/2005
English Translation Traducción Español More...
 • Size: 160x80x15 - Media: Steel, duratrans, alphanumeric displays, microcontroller - 2005
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP