Desaparecen primero las palabras

Com pot una paraula aparèixer o desaparèixer? Es pot obrir i tancar un llibre; es pot utilitzar un llapis i un esborrany; es pot recórrer a un teclat o tocar una pantalla. Com moure la mà davant d'una obra d'art? En fer això, al espectador li apareixerà una festa de lletres vermelles que brillarà intensament per formar versos. El poema “Desparecen primero las palabras" combina 160 sensors infrarojos i 160 displays alfanumèrics per a generar poesia interactiva:

“Desaparecen primero las palabras-cantándose así mismas en su mejor aspecto dan locura-gri-llos frotando alas-vivo lucha descarnada y llegan-impertinentes cabras-probar mi mano.”

Poema per Nicole d'Amonville Alegría
Obra creada per i Miriam Lloréns
Ayudantes de producció: A. González, M. Boughrousi,
M. Marín, R. Scorbiac, B. Peran, M. Mobaseri, L. Rodriguez, R. Ortega, L. Malekzadeh, F. Plant
 Coldcreation Gallery, "Transhallucinogenetic", 02/2005
English Translation Traducción Español More...
 • Size: 324x18x5 - Media: Aluminium, alphanumeric displays, IR sensors - 2005
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP