Light Activated Faces

En un panell format per nou transparències fotogràfiques hi ha diferents cares fent ganyotes. En projectar una llanterna sobre el panell, la llum activa diferents onomatopeies humanes que varien segons la ganyota que s’enfoca. Les fotografies s’iluminen gràcies a captors que detecten la llum de la llanterna i encenen els tubs fluorescents que hi ha al darrera. L’efecte que fa és com si es tractés d’una coral de veus dirigida per una llanterna.

Obra creada en col.laboració amb Frank Plant
Disseny de So realizat per Denis Menard
Veu de Richard Felix
 Coldcreation Gallery, "Intimate Moments with Tom and Frank", Summer 2003
English Translation Traducción Español More...
 • Size: 125x40x125 - Media: Duratrans, incandescent bulbs , amplified speakers, digital sampler module, microcontroller, LDR sensors, 12V relays - 2003/2004
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP