Orelles sonores

Una llanterna projectada sobre un panell vertical quadrat activa diferents ritmes de percussió que canvien segons l'àrea que s’enfoca. El panell està format per nou transparències fotogràfiques d'orelles, que s'il•luminen gràcies a captors que detecten la llum de la llanterna i encenen els tubs fluorescents col•locats al darrere. A cada fotografia correspon un ritme de percussió que s'activa gràcies a la llum de la llanterna. L'efecte produït és el d'una bateria en què la llanterna substitueix els pals.

Obra creada en col.laboració amb Frank Plant
Disseny de So realizat per Denis Menard
 Coldcreation Gallery, "Intimate Moments with Tom and Frank", Summer 2003
English Translation Traducción Español More... More...
 • Size: 125x40x125 - Media: Duratrans, incandescent bulbs , amplified speakers, digital drum module, microcontroller, LDR sensors, 12V relays - 2003/2004
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP