A la cuinat amb en Thomas

La meva silueta feta amb ferro té una paella real a la mà on s’hi està preparant una fideuà. Quan l’espectador s’apropa a la escultura, la seva imatge queda reflexada al fons de la paella.

Obra creada en col.laboració amb Frank Plant
 Convent de Sant Agustí, Barcelona. "Customize04" - 27, 28, 29 May 2004.
English Translation Traducción Español More...
 • Size:100x70x200 - Media: Steel, C prints, LCD screen, pinhole video camera. - 2003
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP