Electronic Organ

Una petita maleta d'alumini conté dues fileres de vàlvules magnètiques (solenoides) muntades damunt d'una làmina de metall. Una filera d'onze solenoides reproduirà el so de les notes senceres -equivalents a les tecles blanques d'un orgue- i l'altra, de cinc solenoides, reproduirà el de les notes sostingudes o bemolls -equivalent a les tecles negres. Connectada a la maleta hi ha una mànega de dutxa. Si es bufa dins la mànega els solenoides s'activen i reprodueixen la cançó tradicional jueva "Hava Nagila". El so el produeixen els pistons que es mouen amunt i avall dins les espirals dels solenoides.

Obra creada en col.laboració amb Mohammad Mobaseri
 
English Translation Traducción Español More... More...
 • Size:33x46x15 - Media: silver anodized aluminium, solenoids, recorder, stainless steel breed, 5V logic relays, microcontroller - 2002
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP