Làmpada musical

Una làmpada musical, feta de sorra i de resina, ha estat transformada en un teclat electrònic. Muntats damunt la làmpada hi ha deu botons tàctils que al ésser premuts activen diferents "samples" (mostres musicals) composats per un músic en una interfície d'ordinador. Cada botó produeix un "sample" particular que només pot ésser escoltat mentre està activat. Dos botons poden prémer-se alhora de manera que es puguin escoltar dos "samples" simultàniament.

Música de Joao Rocquette
 
English Translation Traducción Español More...
 • Size:20x20x20 - Media: sand, resin, momentary press buttons, microcontroller, MAX/MSP interface - 2001
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP