Màquina de plors

Un termòmetre electrònic computeritzat reprodueix seqüències de plors ininterrompudes que mai no es repeteixen. La màquina mesura la resistència de l'electricitat que la travessa i, al mesurar-ne l'increment i la disminució, produeix el so d'una dona plorant en una sèrie de seqüències aleatòries. Durant aquest procés, els altaveus provoquen fluctuacions suplementàries de voltatge. Aquesta segona font de resistència funciona conjuntament amb la primera creant infinites i aleatòries combinacions de plors.

(Primera Versió)Disseny de So per Malcolm Goodman
 
English Translation Traducción Español
 • Size:95x28x28 - Media: electronic thermometer, digital sampler, microcontroler, flexcable, stainless steel, sandblasted plexiglass - 2000-2001
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP