Telephones

La Intel.ligència Artificial és un àrea de l' investigació científica que es desenvolupa molt ràpidament. Moltes de les tasques que abans feien els homes ara són portades a terme per màquines, freqüentment per "bots" (entitats generades per ordinador que es presenten así mateixes com humanes). Un camp on aixó ha esdevingut comú és als contestadors automàtics de telefonia. Aquesta peça il.lustra el potencial dels computadors substituïnt una persona humana en un línea erótica de telèfon amb veus creades per ordinador. En aquest "Telèfons" dotze persones virtuals mantenen una conversa íntima.

Disseny de So per Malcolm Goodman
 "Appliance", Columbia University Thesis Show, Brooklyn. 05/00. WATCH THE PERFORMANCE
English Translation Traducción Español More... More...
 • Size:33x46x17 - Media: silver anodized aluminium, microcontroller, telephone handsets, ISD chips, 30A shorepower cord - 2000
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP