Comptadors

Una petita maleta d'alumini conté quatre clavilles elèctriques i dos comptadors electro-mecànics que creen composicions musicals polirítmiques. Havent composat aquests algoritmes rítmics en una interfície gràfica a l'ordinador, he baixat les meves composicions a la maleta per tal d'escoltar una traducció mecànica de la meva actuació. El so el produeixen les xifres que giren dins els comptadors electro-mecànics.

Disseny de So realizat per Imre Balanli
 
English Translation Traducción Español More...
 • Size:47x36x18 - Media: silver anodized aluminium, 30A shorepower cord, electro-mechanical relays, electro-mechanical counters, microcontroller - 2000
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP