Radio Robot

Aquesta peça és una escultura electromecànica que incorpora una radio. Cada vegada que sona un repicar en un costat de l'estructura es canvia l'emissora de la ràdio. El so de la ràdio s'emeteix mitjançant un antic megàfon.

 
English Translation Traducción Español
 • Size:23x16x16 - Media: green anodized aluminium, cast iron, copper, servos, servo controler, microcontroler, radio - 1999
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP