Inconscient blau i inconscient vermell

La nostra societat sembla voler separar el món conscient de l'inconscient, atorgant un valor infinitament superior al conscient. Malgrat tot, tothom sap que aquests dos estats sovint s'encavalquen. La nostra consciència pot fer-se present en un somni i el nostre inconscient pot envair la nostra vida conscient. Per il•lustrar aquest punt, el projecte consta dues maletes d'alumini amb llums de neó que formen la paraula "UNCONSCIOUS" (inconscient). En una maleta, el prefix "UN" llampega de manera regular representant la separació definida entre la inconsciència durant el somni i la consciència durant la vigília. Dins l'altre maleta, el prefix blau "UN" llampega aleatòriament, sense seguir cap patró determinat.

 
English Translation Traducción Español More...
 • Size:66x46x23 - Media: silver anodized aluminium, 30A shorepower cord, neon lights, foam, rythmic blinker. - 1998
Previous project Watch a video of this project Go to the download page Next project
Go to the Menu
* This Web site, including, but not limited to, text, content, images, photographs, videos, audio, and material of any nature is protected by the ADAGP